top of page

Teràpia Sensoriomotriu

 

La Teràpia Sensoriomotriu es basa en la memòria del cos en relació amb una situació traumàtica. L'amígdala és una part del cervell que "detecta les amenaces" i envia senyals de perill al cos: palpitacions, sudoració, pressió... (són respostes somàtiques) de manera instintiva. És com si l'amígdala segrestés tots els nostres sentits.

 

Després, poden aparèixer elements "disparadors" (un to de veu, una història que ens expliquen, una olor, un lloc, una paraula, un contacte físic, un so...) que ens pot provocar la mateixa resposta somàtica que vam tenir a el moment del trauma, podent provocar: fòbies als llocs tancats, fòbies a determinades situacions socials, dificultats en les relacions personals...

 

Mitjançant aquesta teràpia treballarem amb les sensacions corporals tal com se senten aquí i ara, creant ponts per integrar els hemisferis del cervell i el cos: què passa ara al cos mentre treballem determinat record.

 

Ajudarem al cos que ara faci el que va quedar pendent en el moment traumàtic, en què el cos no va poder reaccionar o defensar-se, canviant a defenses actives: lluita, fugida, accions físiques...

 

D'aquesta manera podrem treballar tant traumes simples (situacions traumàtiques concretes com per exemple un accident) com traumes complexos (relacions d'enllaç).

 

Situarem la persona en consciència plena (mindfulness).

bottom of page