top of page

Ifs o Sistemes de la Familia Interna​

El model dels Sistemes de la Familia Interna o IFS (per les seves sigles en anglès "Internal Family Systems") és un model de psicoteràpia transformador, proposat per Richard C. Schwartz, totalment respectuós amb el ritme que la persona necessita internament.

 

IFS es basa en que tots tenim diferents parts dins de nosaltres (com si fòssin diferents sub-personalitats) i que totes tenen la mateixa missió: protegir les nostres parts vulnerables i per tant, el funcionament del nostre sistema. Aquestes parts protectores, a vegades es contradiuen entre elles i, a vegades, podem sentir que ens fan nosa, que són massa intenses, que ens bloquegen, que no ens agraden i, sovint, no les volem.

 

En canvi, totes elles tenen un sentit: van aparèixer en un moment en que era necessari que hi fòssin per protegir-nos, però s'han quedat vivint en aquell moment, protegint parts vulnerables amb la mateixa intensitat i així segueixen funcionant en l'actualitat, sense ser-ne nosaltres conscients. El que va resultar útil en un moment de perill, per exemple, quan teníem 6 anys i no teníem altres recursos, ara pot resultar inadequat. És important entendre que aquestes parts carreguen amb components d'experiències traumàtiques o ferides d'aferrament.

Descobrint i treballant amb les diferents parts podrem realitzar tot un procés realment sanador, aconseguint relaxar aquestes parts protectores arribarem a parts vulnerables des d'un component que es manté protegit de qualsevol trauma: la nostra essència o self. 

Tots tenim aquest component, el qual té les característiques anomenades "les 8 C": calma, confiança, compassió, coratge, curiositat, connexió, claredat i creativitat.

 

Amb aquest model podrem alliberar càrregues i resoldre diferents conflictes interns que afecten el nostre dia a dia, ja que les parts protectores no necessitaràn fer papers extrems. Per tant, els canvis en el sistema intern afectaràn al sistema extern.

bottom of page